Избори за
Европейски
Парламент

1 милион нечути гласове в Австрия

Тази година на 9 юни 2024 г. в Австрия ще се проведат Европейски избори, на които ще бъдат избрани 20 австрийски членове на Европейския парламент. За да бъдат избрани за членове на Парламента, кандидатстващите партии трябва да спечелят поне 4 % от гласовете.

В Австрия живеят почти 1 милион(1) души от останалите 26 държави от Европейския съюз. Право на глас имат всички пълнолетни лица (на възраст над 16 години), чието постоянно местожителство е тук.

За съжаление вписването на гражданите на ЕС в избирателните списъци за Европейските избори не е автоматично, както е при общинските избори. Гражданите на ЕС трябва да подадат самостоятелно заявление за вписване в европейския избирателен списък до 26 марта 2024 г.

Тъй като много малко хора са запознати с този процес, делът на регистрираните граждани на ЕС е около 5 %. Това означава, че над 550 000(2) души в Австрия все още не са гласували на изборите за Европейски парламент. Именно тези избиратели са най-засегнати от политиките на Европейския съюз и имат най-малка възможност да определят кой ще ги представлява в Парламента. 

Как да се регистрираш за участие в Eвропейските избори бързо и лесно можеш да научиш тук.

Регистрация стъпка по стъпка

Имаш ли право да гласуваш в Австрия?

Имаш право да гласуваш, ако...


Как да се регистрираш за гласуване като гражданин/ка на ЕС?

Регистрацията в Европейския избирателен списък (Europa-Wählerevidenz) се извършва от австрийската община на основното ти местожителство. 

Крайният срок за регистрация е 26 март 2024 г.

Отговорното звено е избирателната служба в общината, в която живееш. Във Виена например това е общинският отдел MA 62 "Wählerevidenz - Wahlen und direkte Demokratie".

Какви документи са ти необходими?

Трябва да подготвиш следните документи:

Забележка: Някои общини имат специални изисквания към кандидатите. В повечето случаи обаче основният формуляр заявление с приложеният лист и документът за самоличност са достатъчни.

Как можеш да подадеш заявлението си?

След като подготвиш всички необходими документи, изпрати ги до компетентната служба във твоята община или представи оригиналите при посещение.

Можеш да подадеш заявлението си писмено (по електронна поща или по пощата) или лично. Не е възможно да подадеш заявление по телефона.

Адресите на съответните служби за деветте най-населени общини в Австрия са изброени тук.

Виена

MA62 Wählerevidenz - Wahlen und Demokratie

Lerchenfelder Straße 4

1080 Wien

wahl@ma62.wien.gv.at

Mehr Infos findest Du hier.

Грац

Organisationsteam Wahlen

Schmiedgasse 26

8010 Graz

wahlen@stadt.graz.at

Tel: +43 316 872-5151

Mehr Infos findest Du hier.

Линц

Bürger*innen-Angelegenheiten

Pass-, Melde- und Wahlservice

Neues Rathaus

Hauptstraße 1 - 5

4041 Linz

wahl@mag.linz.at

Tel: +43 732 7070 0 

Залцбург

Wahlangelegenheiten

Saint-Julien-Straße 20

5024 Salzburg

wahlamt@stadt-salzburg.at

Tel: +43 662 8072 3530

Инсбрук

Referat Melde- und Einwohnerwesen - Unterstützungserklärungen Volksbegehren & Wahlen

Maria-Theresien-Straße 18 (1. Etg.)

6020 Innsbruck

post.meldewesen@innsbruck.gv.at

Tel: +43 512 5360 8009

Клагенфурт

Wahlamt

Kumpfgasse 20

9010 Klagenfurt am Wörthersee

wahlamt@klagenfurt.at

Tel: +43 463 537-4444

Вилах

Wahlamt

Rathausplatz 1

9500 Villach

wahlen@villach.at

Tel: +43 4242 205 3911 

Велс

Melde-, Pass- und Wählerservice

Stadtplatz 1

4600 Wels

melde@wels.gv.at

Tel: +43 7242 235 0

Санкт Пьолтен

Einwohner- und Wahlamt

Rathausplatz 1

3100 St. Pölten

wahlamt@st-poelten.gv.at

Tel: +43 2742 333-3032

(Leitung: Martin Koutny)

Адресът на твоята община може да бъде намерен чрез връзката по-долу. След това ще намериш адреса и Е-мейла на компетентната служба на началната страница на общината по местоживеене.

Обработката на твоята кандидатура не е свързана с разходи.

Какво да очакваш сега?

Подаде ли попълненото заявление? 

Поздравления! 

Вече имаш право да гласуваш на изборите за Европейски парламент в Австрия. Заявлението се попълва само веднъж и е валидно, докато не преместиш основното си местожителство в чужбина.

Сега можеш да изчакаш, докато получиш официалното уведомление за Европейските избори. На 9 юни 2024 г. можеш да се присъединиш към милиони граждани на ЕС в цяла Европа и да гласуваш за следващия Европейски парламент.

Твоят глас има значение!

Имаш въпроси?

Ако имаш нужда от допълнителна информация, можеш да се свържеш с нас:

Тобиас Ханзен

tobias.hansen@volteuropa.org

Ина Димитриева

ina.dimitrieva@volteuropa.org

Допълнителна информация за изборите може да бъде намерена на интернет страницата на Австрийското правителство и на Министерство на вътрешните работи (BMI).

Обща информация за изборите за Европейски парламент можете да намерите на уебсайта на Европейския парламент: https://elections.europa.eu

(1) Към 1 януари 2024 г. статистическата служба на Австрия преброява 901 918 граждани на ЕС.

(2) По данни на статистическата служба на Австрия през 2019 г. са били регистрирани в страната около 720 000 граждани на ЕС. От тях приблизително 82,5 % са били на възраст за гласуване. По данни на Федералното министерство на вътрешните работи в края на май същата година в европейския избирателен списък за изборите са били вписани 39 000 имащи право на глас граждани от държавите - членки на ЕС.