Voľby do
Európskeho
parlamentu

Milión nevypočutých hlasov v Rakúsku

Voľby do Európskeho parlamentu sa v Rakúsku uskutočnia tento rok 9. júna 2024 a bude sa voliť 20 rakúskych poslancov do Európskeho parlamentu. Na zvolenie do parlamentu musia kandidujúce strany získať aspoň 4 % hlasov.

V Rakúsku žije takmer 1 milión(1) ľudí z ostatných 26 krajín Európskej únie. Právo voliť majú všetci dospelí (vo veku 16 rokov a viac), ktorí tu majú hlavné bydlisko.

Žiaľ, zápis občanov EÚ do zoznamu voličov pre voľby do Európskeho parlamentu nefunguje automaticky, ako je to v prípade komunálnych volieb. Občania EÚ musia o zápis do európskeho zoznamu voličov požiadať samostatne do 26. marca 2024.

Keďže o tomto procese vie len veľmi málo ľudí, podiel riadne zaregistrovaných občanov EÚ je len 5 %. V dôsledku toho sa odhaduje, že v posledných voľbách do Európskeho parlamentu v Rakúsku nehlasovalo 550.000 ľudí(2). Práve týchto voličov sa politika Európskej únie dotýka najviac, a napriek tomu majú najmenší vplyv na to, kto ich v parlamente zastupuje.

Tu sa dozvieš, ako sa rýchlo a jednoducho zaregistrovať na voľby do Európskeho parlamentu.

Krok za krokom
k registrácii

Máš právo voliť v Rakúsku?

Máš právo tu voliť, ak...

Ako sa môžeš zaregistrovať ako občan EÚ?

Zápis do európskeho zoznamu voličov vykonáva rakúska obec, v ktorej máš prihlásené hlavné bydlisko

Termín registrácie je 26. marca 2024.

Príslušným spracovateľským úradom je volebný úrad v obci tvojho bydliska. Vo Viedni je to napríklad mestské oddelenie MA 62 "Registrácia voličov - Voľby a priama demokracia" ('Wählerevidenz - Wahlen und direkte Demokratie').

Aké dokumenty potrebuješ?

Je potrebné pripraviť si tieto dokumenty:

Pozn.: Niektoré obce majú osobitné požiadavky na žiadateľov. Vo väčšine prípadov však postačuje formulár žiadosti, prílohový list a doklad totožnosti.

Ako sa podáva žiadosť?

Po zhromaždení všetkých potrebných dokumentov ich pošli na príslušný úrad vo tvojej obci alebo predlož originály pri úradnej návšteve.

Žiadosť môžeš miestnemu úradu predložiť písomne (e-mailom alebo poštou) alebo osobne. Žiadosť nie je možné podať telefonicky.

Adresy príslušných úradov pre deväť najľudnatejších obcí v Rakúsku sú uvedené tu.

Viedeň

MA62 Wählerevidenz - Wahlen und Demokratie

Lerchenfelder Straße 4

1080 Wien

wahl@ma62.wien.gv.at

Viac informácií nájdeš tu.

Graz

Organisationsteam Wahlen

Schmiedgasse 26

8010 Graz

wahlen@stadt.graz.at

Tel: +43 316 872-5151

Viac informácií nájdeš tu.

Linec

Bürger*innen-Angelegenheiten

Pass-, Melde- und Wahlservice

Neues Rathaus

Hauptstraße 1 - 5

4041 Linz

wahl@mag.linz.at

Tel: +43 732 7070 0 

Salzburg (Stadt)

Wahlangelegenheiten

Saint-Julien-Straße 20

5024 Salzburg

wahlamt@stadt-salzburg.at

Tel: +43 662 8072 3530

Innsbruck

Referat Melde- und Einwohnerwesen - Unterstützungserklärungen Volksbegehren & Wahlen

Maria-Theresien-Straße 18 (1. Etg.)

6020 Innsbruck

post.meldewesen@innsbruck.gv.at

Tel: +43 512 5360 8009

Klagenfurt/Wörthersee

Wahlamt

Kumpfgasse 20

9010 Klagenfurt am Wörthersee

wahlamt@klagenfurt.at

Tel: +43 463 537-4444

Villach

Wahlamt

Rathausplatz 1

9500 Villach

wahlen@villach.at

Tel: +43 4242 205 3911 

Wels

Melde-, Pass- und Wählerservice

Stadtplatz 1

4600 Wels

melde@wels.gv.at

Tel: +43 7242 235 0

St. Pölten

Einwohner- und Wahlamt

Rathausplatz 1

3100 St. Pölten

wahlamt@st-poelten.gv.at

Tel: +43 2742 333-3032

(Vedenie: Martin Koutny)

Adresu svojej obce si môžeš dohľadať prostredníctvom odkazu nižšie. Adresu a e-mailovú adresu príslušného úradu potom nájdeš na domovskej stránke obce tvojho bydliska.

So spracovaním tvojej žiadosti nie sú spojené žiadne náklady.

Čo môžeš očakávať teraz?

Podal/a si úplnú žiadosť?

Gratulujeme!

Teraz môžeš hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu v Rakúsku. Žiadosť je potrebné podať len raz a platí dovtedy, kým sa nepresunieš do zahraničia.

Teraz môžeš čakať, kým dostaneš oficiálne oznámenie o voľbách do Európskeho parlamentu. Dňa 9. júna 2024 sa potom môžeš pripojiť k miliónom občanov EÚ v celej Európe a zvoliť si nových poslancov Európskeho parlamentu.

Na tvojom hlase záleží!

Máš ešte nejaké otázky?

Ak potrebuješ ďalšie informácie, neváhaj nás kontaktovať:

Tobias Hansen

tobias.hansen@volteuropa.org

Ina Dimitrieva

ina.dimitrieva@volteuropa.org

Ďalšie informácie o voľbách nájdete na internetovej stránke Rakúskej spolkovej vlády a Spolkového ministerstva vnútra (BMI).

Všeobecné informácie o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete na webovej stránke Európskeho parlamentu: https://elections.europa.eu/.

(1) K 1. januáru 2024 vykázal Štatistický úrad Rakúska (Statistik Austria) 901 918 občanov EÚ-26 (bez Rakúska).
(2) Podľa rakúskeho štatistického úradu bolo v roku 2019 v Rakúsku zaregistrovaných približne 720 000 občanov EÚ. Odhaduje sa, že 80 % z nich bolo vo veku, keď mali právo voliť. Podľa Spolkového ministerstva vnútra bolo koncom mája toho roku v európskom zozname voličov zapísaných necelých 39 000 oprávnených voličov z členských štátov EÚ.