Volby
do Evropského
parlamentu

1 milion nevyslyšených hlasů v Rakousku

Evropské volby se budou letos konat 9. června 2024, přičemž 20 členů Evropského parlamentu v nich bude zvoleno právě v Rakousku. Aby se dostaly do Evropského parlamentu, musejí kandidující strany v Rakousku získat minimálně 4% platných hlasů.

V Rakousku dnes žije téměr 1 milion(1) lidí původem z ostatních 26 členských států Evropské unie. I oni jsou oprávnění volit, pokud dosáhli 16 let a mají zde nahlášený trvalý pobyt (v nj. "Hauptwohnsitz").

Nicméně, občané Evropské unie nejsou automaticky zařazeni do rakouského seznamu voličů v evropských volbách, jako je tomu u komunálních voleb. Občané Evropské unie totiž musí o registraci do tzv. Evropské evidence voličů samostatně požádat, a to nejpozději do 26 března 2024.

Vzhledem k náročnosti tohoto procesu se pouze 5% těchto občanů řádně zaregistruje do evropských voleb. V roce 2019 tak v Rakousku nešlo volit odhadem 550.000 osob(2), aniž by si této absence někdo nevšiml. Evropská politika má přitom obrovský dopad právě na tuto významnou skupinu, přesto se podílí minimálně na tom, kdo ji bude zastupovat v Evropském parlamentu. 

Zde se dozvíš, jak se můžeš rychle a snadno zaregistrovat, aby i tvůj hlas byl slyšet v nadcházejících evropských volbách.

Registrace voliče krok za krokem 

Kdo má právo volit v Rakousku do Evropského Parlamentu?

Jsi oprávněn/a volit, pokud...

Jak se obča Evropské unie mohou zaregistrovat?

Registraci do tvz. Evropské evidence voličů se provádí v obci, kde máš ohlášený svůj trvalý pobyt.

Lhůta pro podání žádosti o registraci vyprší dne 26. března 2024.

Příslušným orgánem je odbor voleb na obecním úřadu tvého bydliště. Ve Vídni je to například Oddělení magistrátu č. 62 "Evidence voličů - Volby a přímá demokracie" ('Wählerevidenz - Wahlen und direkte Demokratie')

Jaké potřebuješ dokumenty?

Pro úspěšnou registraci potřebuješ tyto dokumenty:

Pozn.: Některé obce stanovují zvláštní požadavky na žadatele. Většinou však stačí žádost s přílohou a průkaz totožnosti.

Jaký je další postup?

Vyplněný formulář s kopií průkazu totožnosti zasleš na příslušný odbor tvého obecního úřadu nebo všechny dokumenty předložíš osobně na úřadě.

Podání žádosti je možné písemně (e-mailem, poštou) nebo osobně. Žádost nelze podat telefonicky.

Níže najdeš adresy příslušných odborů obecních úřadů devíti největších obcí v Rakousku.

Vídeň

MA62 Wählerevidenz - Wahlen und Demokratie

Lerchenfelder Straße 4

1080 Wien

wahl@ma62.wien.gv.at

Více informací nalezneš zde.

Štýrský Hradec

Organisationsteam Wahlen

Schmiedgasse 26

8010 Graz

wahlen@stadt.graz.at

Tel: +43 316 872-5151

Více informací nalezneš zde.

Linec

Bürger*innen-Angelegenheiten

Pass-, Melde- und Wahlservice

Neues Rathaus

Hauptstraße 1 - 5

4041 Linz

wahl@mag.linz.at

Tel: +43 732 7070 0 

Salcburk (Město)

Wahlangelegenheiten

Saint-Julien-Straße 20

5024 Salzburg

wahlamt@stadt-salzburg.at

Tel: +43 662 8072 3530

Innsbruck

Referat Melde- und Einwohnerwesen - Unterstützungserklärungen Volksbegehren & Wahlen

Maria-Theresien-Straße 18 (1. Etg.)

6020 Innsbruck

post.meldewesen@innsbruck.gv.at

Tel: +43 512 5360 8009

Klagenfurt/Wörthersee

Wahlamt

Kumpfgasse 20

9010 Klagenfurt am Wörthersee

wahlamt@klagenfurt.at

Tel: +43 463 537-4444

Villach

Wahlamt

Rathausplatz 1

9500 Villach

wahlen@villach.at

Tel: +43 4242 205 3911 

Wels

Melde-, Pass- und Wählerservice

Stadtplatz 1

4600 Wels

melde@wels.gv.at

Tel: +43 7242 235 0

St Pölten

Einwohner- und Wahlamt

Rathausplatz 1

3100 St. Pölten

wahlamt@st-poelten.gv.at

Tel: +43 2742 333-3032

(Vedení: Martin Koutny)

Přes následující odkaz můžeš vyhledat adresu ve tvé obci. Na stránkách každé obce najdeš správnou e-mailovou a poštovní adresu tamního odboru.

Podání žádosti o zápis do Evropské evidence voličů je zdarma.

A co tě čeká dál?

Pokud jsi splnil/a všechny kroky a podal/a svou žádost správně, pak

Blahopřejeme! 

Jsi oprávněným voličem pro příští volby do Evropského parlamentu v Rakousku. Tvá registrace bude platit, dokud se neodstěhuješ a neodhlásíš svůj pobyt v Rakousku.

Už 9. června 2024 budeš moci zvolit si své nové zástupce do Evropského parlamentu, spolu s miliony spoluobčanů Evropské unie napříč celým kontinentem.

I tvůj hlas se počítá!

Máš nějaké dotazy?

V případě dotazů nás neváhej kontaktovat:

Tobias Hansen (česky/německy/anglicky)

tobias.hansen@volteuropa.org

Ina Dimitrieva (německy/anglicky)

ina.dimitrieva@volteuropa.org

Další informace k volbám najdeš na webu Rakouské spolkové vlády nebo na stránkách Rakouského ministerstva vnitra (BMI).

Obecné informace k volbám do Evropského parlamentu najdeš také na stránkách Evropského parlamentu: https://elections.europa.eu/.

(1) K 1. lednu 2024 Statistický úřad Rakouska (Statistik Austria) napočítala 901.918 občanů EU.
(2) Statistik Austria uvádí, že v roce 2019 bylo v Rakousku ohlášeno přibližně 720.000 občanů Evropské unie. Odhadem 80 procent z nich již překročilo věkovou hranici. Avšak v evropských volbách na konci května onoho roku podle Rakouského ministerstva vnitra bylo oprávněných voličů z ostatních členských států Evropské unie necelých 39.000.